donderdag, 20. januari 2005 - 13:05

Scheiden volgens plan

Den Haag

Ouders die scheiden worden verplicht de afspraken over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan vast te leggen. Minister Donner wil daarmee de problemen bij scheiding en omgang verminderen. Dit staat in een wetsvoorstel over ouderschap en scheiding dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

De bewindsman gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Als zij samen het gezag houden dan zijn goede, controleerbare afspraken belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan kan een mediator behulpzaam zijn.

Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de band van zijn minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen. Het is immers in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Minister Donner stelt voor dat ook de ouder zonder ouderlijk gezag verplicht omgang heeft met zijn kind. Dit is in lijn met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM) alsmede het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Beide verdragen roepen de overheid op te bevorderen dat een kind contact heeft met zijn ouders. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoek tot echtscheiding.

Ook maakt het wetsvoorstel een einde aan de ’flitsscheiding’. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Dit partnerschap kan vervolgens buiten de rechter om worden beëindigd. De procedure levert in de praktijk grote problemen op omdat in het buitenland ‘deze echtscheiding’ niet wordt erkend.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):