maandag, 5. september 2005 - 9:50

Schiphol vraagt om tijdelijke aanpassing geluidsgrens

Schiphol

In 2006 moet gedurende vijftien aaneengesloten dagen in mei groot onderhoud worden verricht aan de Zwanenburgbaan van Schiphol en gedurende eveneens vijftien aaneengesloten dagen in augustus en september aan de Aalsmeerbaan.
<BR>Dit leidt volgend jaar tot een hoger gebruik van de Buitenveldertbaan en een zodanige andere verdeling van de geluidbelasting, dat Schiphol Group aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) voor 2006 voor Amsterdam Airport Schiphol om ontheffing heeft gevraagd van de Wet luchtvaart. Deze wet biedt de mogelijkheid om vanwege groot onderhoud de grenswaarden van de geluidbelasting in een of meer handhavingpunten in een bepaald jaar aan te passen.

Schiphol Group heeft gevraagd om de grenswaarden in zes van de 35 handhavingspunten voor de geluidbelasting gedurende het etmaal (Lden) rondom de Buitenveldertbaan in 2006 te verhogen. Daarentegen kunnen de grenswaarden in zeven andere Lden-handhavingspunten rond de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan worden verlaagd.

Schiphol Group heeft voor de periode van vijftien dagen van groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan tevens om vrijstelling gevraagd van de regel die verbiedt om 's nachts (van 23.00 tot 06.00 uur) gebruik te maken van de Aalsmeerbaan in zuidelijke richting.

Dit is nodig omdat er tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan anders bij harde zuidenwind geen andere baan beschikbaar zou zijn om veilig vanaf te starten en bij harde noordenwind geen andere baan om veilig op te kunnen landen. De kans dat er van deze vrijstelling gebruik gemaakt moet worden, is overigens gering.

Vandaag is het ontwerp-besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de aanvraag gepubliceerd. Dit ontwerp-besluit wordt morgen door de Inspectie Verkeer en Waterstaat ter visie gelegd in alle gemeentehuizen in de omgeving, te zamen met de ontheffingsaanvraag van Schiphol Group en de begeleidende documenten ter onderbouwing van deze aanvraag. De leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) zijn door Schiphol Group over de aanvraag geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):