dinsdag, 25. januari 2005 - 8:51

Schokkende cijfers van rijwieldiefstal

Amsterdam

Ruim een kwart doet geen aangifte meer van fietsdiefstal!
<BR>Ruim een kwart van de bezoekers van de bekende fietswebsite &#039;Fietsen Eén Twee Drie&#039; doet geen aangifte meer bij de politie van de diefstal van zijn of haar fiets. 71% Doet dit nog wel, terwijl 3% het niet meer weet. Aldus de resultaten van een onderzoek, dat de fietswebsite naar buiten bracht.
<BR>Het opvallende resultaat van dit onderzoek strookt met de gegevens uit een eerder onderzoek, waaruit blijkt, dat er weinig vertrouwen bestaat in de zinvolheid van zo&#039;n aangifte.

De reacties gaven aan, dat ruim 1/3 van de bezoekers (34%) volstrekt geen vertrouwen had in het nut van aangifte van de politie. 'Zinloos' was de ondubbelzinnige mening van deze 34%. 13% Noemde het 'soms zinvol' en 4% 'soms zinloos'. Minder dan de helft van de bezoekers (49%) was van mening, dat het wel 'zinvol' is.
Eerder onderzoek wees uit, dat van bijna de helft (45%) van de bezoekers van 'Fietsen Eén Twee Drie' de fiets de laatste vijf jaar gestolen is. Ongeveer een kwart (24%) van de bezoekers is dat één keer overkomen. 11% Heeft de diefstal van zijn/haar fiets tweemaal meegemaakt, 3% drie keer. Niet minder dan 7% is dat zelfs meer dan drie keer overkomen.
Fietsen Eén Twee Drie zegt hierover: "Het zijn schokkende resultaten, die aangeven, hoe fietsendiefstal een dagelijks probleem vormt, waar bijna één op de twee burgers direct mee te maken heeft". De fietswebsite is boos evenals veel fietsenhandelaren: "Als je een nieuwe fiets koopt, betaal je zo'n 10 euro extra voor een antidiefstalchip in het frame. Dat is weggegooid geld, want de politie heeft meestal nog niet eens de apparatuur om de chip te lezen".
En verder bestaat er nog geen automatische koppeling tussen diefstalaangiftes en het bestand van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is. De RDW is wel bezig een bestand van gestolen fietsen aan te leggen. Maar door het ontbreken van een automatische invoer bij de politiekorpsen stelt deze database nog niet veel voor. Wil een fiets geregistreerd worden, dan moet de agent die de aangifte van diefstal behandelt, de gegevens apart versturen naar de RDW. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit. Fietsen Eén Twee Drie concludeert: 'De bestrijding van de epidemie van fietsdiefstal is een lachertje' aldus valt op de website te lezen.
Woordvoerder Eric Vermeulen van de Politie Amsterdam/Amstelland zegt in een reactie, dat de politie wel degelijk over de scanners beschikt om fietsen met ingebouwde antidiefstalchip te kunnen lezen. Deze worden vooral ingezet bij grote controles. Wanneer iemand aangifte doet van diefstal dan worden de gegevens ingevoerd in het computersysteem van het betreffende politiekorps. Vermeulen erkent dat er voor gestolen fietsen nog geen koppeling is tussen de computersystemen van alle landelijke korpsen onderling zoals dat voor auto’s wel goed is geregeld. Wanneer een gestolen fiets in Limburg opduikt die in Amsterdam is gestolen dan kan de Limburgse politie in zijn eigen computersysteem nu dus niet zien dat de gestolen fiets uit Amsterdam komt. Wel zegt hij op de hoogte te zijn van een database die de RDW aan het ontwikkelen is waar alle gestolen fietsen landelijk worden geregistreerd. Voor bromfietsen en scooters zal, per 1 september 2005 het kenteken bij de RDW worden geregistreerd. Hierdoor is het dan mogelijk om op landelijk niveau een exemplaar als gestolen in het systeem te registreren en dus te traceren. Verder benadrukt Vermeulen dat aangifte doen van fietsdiefstal beter is dan het niet te doen. © BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):