woensdag, 6. juli 2005 - 13:56

Schoolzone moet leiden tot minder gevaarlijke verkeerssituaties

Wommels

Woensdag stonden de leerlingen van Openbare Basis School De Opslach en Christelijke Basis School It Fûnemint in Wommels stil bij veiligheid in het verkeer rond school. Vooral bij de aanvangs- en eindtijden van de beide scholen doen zich daar, op Walperterwei, onveilige verkeerssituaties voor.

Om deze situatie te verbeteren hebben 3VO, de genoemde scholen en de gemeente Littenseradiel besloten een zogenaamde schoolzone in te voeren. In deze schoolzone mag op bepaalde plaatsen niet geparkeerd worden en ook is er een “tút-en-derút� plaats gemaakt.

Tijdens de onthulling van de verkeersborden die de schoolzone gaan markeren, werd het verkeer over de Walperterwei in Wommels een aantal keren stilgelegd. De bestuurders kregen daarbij informatie en een presentje aangeboden. De verkeersborden zijn door vier schoolkinderen ontworpen. Verder werd er voor de schoolkinderen een straattekenwedstrijd georganiseerd. ©BON/foto's: Jaring Rispens
Provincie:
Tag(s):