donderdag, 8. december 2005 - 9:58

Schoonmakers en glazenwassers gaan er op vooruit

Den Bosch

De werkgevers- en werknemerspartijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben woensdagavond een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe CAO. De OSB, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond zullen dit principe-akkoord nu voor gaan leggen aan hun leden. In eerste reactie zegt OSB er blij mee te zijn, dat de impasse rondom de CAO- onderhandelingen nu is doorbroken.

Sinds april van dit jaar waren partijen al met elkaar in gesprek, maar kon onder andere op het punt van de loon-eis niet tot overeenstemming worden gekomen. OSB is van mening, dat CAO-partijen met dit principe-akkoord een solide resultaat hebben geboekt. Dat heeft de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) donderdag bekend gemaakt.

Partijen zijn een CAO overeengekomen met een looptijd van drie jaar, die met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2005 en zal lopen tot 31 december 2007. In die periode kunnen werknemers een loonsverhoging tegemoet zien van gemiddeld 1,8%.

Om de langer in de branche werkzame medewerkers te belonen wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 2,5% naar 3,1%. Ook bereikten partijen overeenstemming over de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar van 70%.

Er wordt een speciale werkgroep ingesteld, die zich gaat buigen over een mogelijke aanpassing van de huidige reistijden- en reiskostenregeling. Bovendien hebben partijen afgesproken, dat zij te zijner tijd zullen spreken over de gevolgen van de nieuwe Arbeidstijdenwet voor de huidige CAO-bepalingen en een studie zullen opstarten naar de mogelijkheid van de invoering van een sociaal plan bij contractwisseling.
Provincie:
Tag(s):