dinsdag, 12. juli 2005 - 9:12

Screenen aanvragers vergunningen effectief

Den Haag

Het screenen van verdachte personen die een vergunning aanvragen bij een bestuursorgaan is effectief. Ruim vijftig procent van de aanvragen is de afgelopen anderhalf jaar negatief beoordeeld. Dat blijkt uit het jaarverslag BIBOB, dat de ministers van BZK en Justitie aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In de periode juni 2003 tot en met december 2004 zijn in totaal 58 adviezen aan het bureau BIBOB (Bureau Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) gevraagd. In 18 uitgebrachte adviezen is het predikaat 'ernstig gevaar' gebruikt. In 11 gevallen is in het advies 'enige mate van gevaar' gebruikt. Bestuursorganen kunnen op basis van een dergelijk advies besluiten een vergunning niet te verlenen of iemand niet toe te laten tot een aanbesteding.

De wet BIBOB maakt het sinds 1 juni 2003 mogelijk dat bestuursorganen vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten weigeren als er aanwijzingen zijn dat de aanvrager / gegadigde van plan is daarmee strafbare feiten te plegen. Het gaat bijvoorbeeld om exploitatievergunningen voor inrichtingen zoals coffeeshops, seksinrichtingen en speelautomatenhallen.

Om te bepalen of een dergelijke weigering gerechtvaardigd is, kan bijvoorbeeld een gemeente in het uiterste geval de aanvrager laten screenen door het bureau BIBOB van Justitie. Er wordt dan uitgebreid onderzoek gedaan bij onder meer het kadaster, het handelsregister, politieregister, belastingdienst en justitiële documentatie.
Categorie:
Tag(s):