woensdag, 20. april 2005 - 8:47

SGP: Preventieve jeugdzorg in het gedrang!

Ede

Momenteel werkt het college aan voorstellen om een reeds aangekondigde bezuiniging op het gebied van schoolbegeleiding handen en voeten te geven. De SGP-fractie is mordicus tegen. Volgens hen heeft dit niets te maken met een visie op onderwijs, maar juist met een visie op bezuinigen. Voor de korte termijn dus, waarbij de preventieve jeugdzorg in het gedrang komt. Gelukkig gaan steeds meer raadsfracties inzien dat dit echt niet kan.

De landelijke overheid weet wat investeren in het onderwijs is. Onlangs nog – het paasaccoord - is besloten extra geld uit te geven aan het onderwijs. Het college van B&W in Ede hanteert een ander beleid: omdat er nu eenmaal bezuinigd moet worden zal het onderwijs daar ook niet aan ontkomen. Bezuinigen op een verkeerde post vindt de SGP-fractie.

Wat is er eigenlijk aan de hand?
Twee weken geleden (begin april) is in de commissie Maatschappelijke Zaken een memo van het college aan de orde geweest. Hierin worden voorstellen ontwikkeld om de totale middelen schoolbegeleiding met zo’n vijftig procent te reduceren. Dit gebeurt onder het mom van het per 1 augustus 2005 wegvallen van de instandhoudingsverplichting. De SGP-fractie vindt dit een verkeerde voorstelling van zaken. Want reeds eind 2003 is er immers op voorstel van B&W door de gemeenteraad besloten, om op dit onderdeel € 150.000 te bezuinigen. Overigens een besluit waar de SGP tegen was.

Tot nu toe zijn de middelen voor schoolbegeleiding € 286.035. Wethouder Jonker heeft aangegeven dat dit totale bedrag hetzelfde blijft. Dat klopt, maar dat is de halve waarheid, vindt de SGP-fractie. Het voorstel van het college is immers om dit bedrag in stukken te hakken zodat schoolbegeleiding slechts een gedeelte krijgt van het oorspronkelijke bedrag. Uit het totale bedrag van € 286.035 moet schoolbegeleiding nu € 130.000 krijgen (een bezuiniging van € 150.000), € 50.000 zal naar een stimuleringsfonds gaan en de rest, € 106.035, gaat naar knelpunten zoals schoollogopedie.

De afgelopen jaren is schoollogopedie wegbezuinigd. Hierdoor was alleen nog een globale screening mogelijk. HGM heeft echter aangegeven dat deze screening onvoldoende is. Om toch de screening op niveau te brengen wordt door het college een fors bedrag uit het oorspronkelijke budget schoolbegeleiding ontrokken. Terwijl voor een aantal jaren terug schoollogopedie gefinancierd werd uit andere middelen dan die van schoolbegeleiding.

De SGP-fractie heeft verschillende onderwijsinstellingen gesproken die zeer bezorgd zijn. Het ontbreekt veel scholen aan middelen om de juiste zorg te verlenen. Dit beeld wordt door de Algemene Rekenkamer bevestigd. Daarom heeft de SGP-fractie tijdens de laatst gehouden commissievergadering duidelijk stelling genomen tegen deze voorstellen en vindt dan ook dat de bezuiniging op schoolbegeleiding herzien moet worden, in het belang van de jeugd van de gehéle gemeente Ede. Want bezuinigen op preventieve jeugdzorg zal er wel eens voor kunnen zorgen dat de rekening over een paar jaar heel hoog zou kunnen worden. Dit moet de wethouder maar ook het gehele college zeker ter harte gaan.
Provincie:
Tag(s):