vrijdag, 8. april 2005 - 12:32

Site voor senioren

Zwolle

Tachtig plus en achter de computer? Geen utopie maar waarheid want maandag 18 april wordt in Zwolle een speciale website voor ouderen actief. Met dank aan de stichting Welzijn Ouderen die streeft naar meer computerbetrokkenheid bij senioren. Maar spelen commerciële overwegingen mogelijk ook een rol van betekenis?

Het merendeel van de Zwolse gezinnen heeft minimaal een computer in huis. Maar bij de groep die in verzorgingshuizen en aanleunwoningen leeft is het percentage beduidend minder. De Stichting Welzijn Ouderen gaat daar iets aan doen. In de Zwolse wijk de Aa-landen heeft een pilot gedraaid om de bereidheid en interesse van senioren voor de computer te peilen. Een onderzoek dat met positieve resultaten werd afgesloten. Volgens Corrie Bovenberg van deze stichting is de animo bij ouderen om achter de computer plaats te nemen duidelijk aanwezig. Het is volgens deze medewerker de uitgelezen kans om bij de buitenwereld betrokken te blijven. Ouderen die voorheen achter de spreekwoordelijke geraniums zaten te verpieteren blijken met de computer dichter bij het maatschappelijke gebeuren te staan. Een dreigend sociaal isolement blijkt daardoor naar de achtergrond te worden verschoven. Zelfs tachtig plussers blijken massaal geïnteresseerd te zijn naar de mogelijkheden van Internet. Vanwege de goede resultaten in de Aa-landen zegt Bovenberg tienduizend euro nodig te hebben om ook in andere Zwolse wijken te kunnen starten met een speciale website voor ouderen. Maar maandag 18 april is het de beurt aan de ouderen van de Aa-landen om tijdens een feestelijke opening van de site ( www.ouderen-aalanden.nl) een kijkje in de digitale wereld te nemen. De officiële lancering vindt plaats in de nieuwe Rivierenhof. Wethouder Jaap Hagedoorn zal daarbij aanwezig zijn om op symbolische wijze een aantal postduiven (de informatiedragers van vroeger) het luchtruim te laten kiezen. Voor zover bekend spelen commerciële overwegingen in dit proces van informatievoorziening geen rol. Wel zal, bij interesse van de senioren, het aantal computers in dienstverlenende instellingen groter worden. Wellicht een mooie taak voor de gemeente Zwolle om ook voor ouderen een speciale computeraankoopregeling in het leven te roepen.

© BON/Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):