woensdag, 23. maart 2005 - 13:23

Sjiek en Sjoen Borgharen

Maastricht

Schoolkinderen van De Maasköpkes uit Borgharen verzamelden vandaag rommel in die op wegen en grasperken verspreid lagen. Dit gebeurde in het kader van de actie 'Sjiek en Sjoen' van de gemeente Maastricht. Het is een stadsbrede campagne waarbij een aantal buurten extra veel aandacht krijgen. Zo ook de wijk Borgharen.
<BR>Het doel van de actie is een nog mooier, schoner en veiliger Maastricht. Zwerfvuil, hondenpoep op straat, vieze mileuperrons en kapot straatmeubilair zijn een door in het oog van de gemeente.
<BR>

De gemeente Maastricht wil dit doen door milieuperrons onder de grond. Dit willen ze voor de zomer nog gerealiseerd hebben. Uit onderzoek zijn deze perrons schoner en groter. Bij de oude bovengrondsperrons was de vervuiling groter.
Een andere aanpak is deze van toezicht en handhaving. De vervuiler betaald. Een strengere controle met name bij de milieuperrons.Verder zullen er ook zogenaamde 'buurtschouwen' worden georganiseerd. Aan de hand van vragenlijsten maken de buurbewoners een rondgang door de buurt en beoordelen de kwaliteit van het groen, het straatmeubilair, banken, straten en stoepen. De gemeente zal de lijst dan afwerken en zo zorgen dat de basiskwaliteiten worden nagestreefd.

Het is daarom van groot belang kinderen bij het project te betrekken. Zij zijn de toekomst en kunnen er nu al iets tegen vervuiling doen. Wethouder Hazeu opende de campagne in Borgharen, waarna de kinderen met begeleiders en vrijwilligers op pad gingen om de wijk weer wat op te schonen. Het verzamelde spul werd uiteindelijk op een berg gegooid. Na afloop werd er nog een demonstratie gegeven van het werkmaterieel zoals de kolkzuiger en de veegwagen. Tot slot van deze actie werd alle verzamelde rotzooi opgeruimd door de gemeente.

© BON Jean-Pierre Geusens (foto's)
Provincie:
Tag(s):