woensdag, 6. juli 2005 - 16:39

Slachtoffers en spreekrecht

Steeds meer slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeval uiten hun gevoelens in de rechtzaal. Dit meldt Slachtofferhulp Zeeland op Omroep Zeeland. Het aantal, dat werden op-gesteld is vergeleken met vorig jaar zeven maal zo vaak. De stijging komt door de invoering van het spreekrecht voor slachtoffer tijdens rechtzaken. De invoering hiervan is op 1 januari 2005 gestart. Er zijn wel strikte regels aan gebonden. Verklaringen worden in samenwerking opgesteld met getrainde beroepskrachten.

Slachtofferhulp Nederland stelde dertien keer zo vaak een schriftelijke slachtofferverklaring op voor slachtoffers van een zwaar misdrijf in vergelijk met vorig jaar.

Het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring zijn bedoeld voor slachtoffers of nabestaanden van misdrijven waar acht jaar of meer gevangenisstraf voor kan worden gegeven. Daarnaast zijn het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring bedoeld voor een aantal andere in de wet genoemde misdrijven. Hieronder vallen onder andere bepaalde zedenmisdrijven, stalking, bedreiging, mishandeling welke dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad, dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld en verkeersongeval met dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

Wanneer een slachtoffer gebruik wil maken van het spreekrecht dan gelden de volgende voorwaarden:
• Het slachtoffer moet slachtoffer zijn in de betreffende zaak.
• Er is moet een verdachte zijn.
• De verdachte moet voor de rechter verschijnen.
• Het misdrijf staat op de dagvaarding.
• Het slachtoffer heeft van het Openbaar Ministerie bericht ontvangen dat hij recht op spreken heeft.

Kinderen van twaalf jaar of ouder mogen ook gebruik maken van het spreekrecht of van de schriftelijke slachtoffer-verklaring. Kinderen jonger dan twaalf jaar die in staat zijn om voor hun eigen belang op te komen, mogen het spreekrecht of van de schriftelijke slachtofferverklaring gebruiken.

© BON Bericht Slachtofferhulp
Provincie:
Tag(s):