woensdag, 9. februari 2005 - 10:51

Sloop-werkzaamheden naderen einde

Amsterdam

De in december 2004 gestarte werkzaamheden voor de woningbouw op het voormalig volkstuinencomplex Buikslotermeer in Amsterdam Noord naderen hun voltooiing. De grond van dit gebied wordt bouwrijp gemaakt, hiervoor wordt onder andere asbest verwijderd uit de tuinhuisjes, de tuinhuisjes worden gesloopt, de bomen worden gekapt, bouwwegen worden aangelegd en het terrein wordt opgehoogd.

Het kappen van de bomen zal gebeuren in een aantal fases, zodat het gebied niet onnodig braak ligt. Inmiddels staat er nog een enkel huisje overeind en bijna geen boom meer in de grond, het gebied maakt een troosteloze indruk. Het gehele tuincomplex waar door de bewoners, veel van hen Noorderlingen, jaren gerecreëerd is wordt met de grond gelijk gemaakt. Voor sommige oud bewoners een triest gezicht. Bijna iedere dag staan er wel mensen te kijken naar de plek waar ze tot voor kort een geliefd zomeronderkomen hadden. Maar ja, met de komst van de Noord–Zuidlijn zal dit gebied onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe Centrum Amsterdam Noord. Een plek met een bijzondere ligging op de grens van groen en stad, waar vele verschillende activiteiten plaats zullen gaan vinden. Het centrumgebied zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Met een nieuwe bibliotheek, een theater en bioscoop, uitbreiding van het winkelcentrum, het Noord-Zuidlijnstation en zo'n 3.300 nieuwe woningen. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):