donderdag, 17. november 2005 - 15:35

Snelle voorbereiding op vogelgriep en grieppandemie

Middelburg

De regio Zeeland gaat zich versneld voorbereiden op de gevolgen van vogelgriep en een grieppandemie. Het proces zal naar verwachting zeven maanden vragen. Het resultaat leidt tot vaststelling van draaiboeken en protocollen binnen de reguliere bestuurlijke en operationele regelingen in Zeeland.

In 2005 heeft de Inspectie Gezondheidszorg een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding van GHOR-regio’s op de bestrijding van een crisis door vogelgriep of een grieppandemie. Zeeland eindigde in dit onderzoek op de vijfde plaats van onder op een waarderingsniveau dat vergelijkbaar is met drie Brabantse regio’s, Haaglanden en Noord en Midden Limburg.

De inspectie heeft dit als onvoldoende gekwalificeerd en tevens haar zorg geuit over de mogelijkheden tot verbetering in de nabije toekomst. Het Zeeuwse GHOR-bestuur ziet de ernst in van de tekortkomingen op dit punt in de regio en heeft middelen beschikbaar gesteld om op korte termijn de situatie aanmerkelijk te verbeteren en daarmee de zorg van de Inspectie weg te nemen.

De inspanningen in het verbetertraject zullen primair gericht zijn op twee zaken, namelijk het leggen van relaties en maken van afspraken tussen zorgpartners, hulpdiensten en het openbaar bestuur.
Ten tweede, het maken van draaiboeken en protocollen waar die nu nog ontbreken en operationaliseren van draaiboeken waar die nu nog te algemeen zijn.

Het GHOR-bestuur verwacht met de ingeslagen weg te kunnen voldoen aan de eisen die de inspectie stelt. Dat betekent dat de burgers in Zeeland ook bij een grieppandemie kunnen rekenen op de best mogelijke medische zorg.
Medische zorg die op de snelst mogelijke termijn geleverd zal worden.

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten ('de witte kolom') tijdens rampen en grote ongevallen.
Provincie:
Tag(s):