maandag, 27. juni 2005 - 12:41

Snellere aanpak brandveiligheid

Utrecht

De gemeente Utrecht gaat aan de hand van een nieuwe inventarisatie de brandveiligheid van risicovolle panden zoals kinderdagverblijven versneld oppakken door het actiever verlenen van vergunningen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de VROM-Inspectie waaruit bleek dat Utrecht nog een grote achterstand heeft als het gaat om het controleren en het zonodig doorvoeren van verbeteringen in de (brand)veiligheid van dit soort risicovolle panden.

De noodzaak om de brandveiligheid te verbeteren is één van de belangrijke resultaten uit het onderzoek dat de VROM-Inspectie heeft uitgevoerd naar de uitvoering van VROM-taken in Utrecht.

Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2003, maar ook relevante ontwikkelingen in 2004 zijn voor een deel meegenomen in het onderzoek. Bestuurlijk overleg over de bevindingen heeft geleid tot een gemeentelijk verbeterplan. De VROM-Inspectie heeft haar rapport en de opvattingen over de voorgenomen verbeteringen deze maand aan de gemeenteraad gezonden. De conclusie van de Inspectie is op hoofdlijnen dat de gemeente verbeteringen treft en wil treffen op de geconstateerde punten. Dat neemt niet weg dat er wel enkele punten van zorg resteren voor de Inspectie.
Provincie:
Tag(s):