dinsdag, 22. maart 2005 - 13:39

Sociale werkplaatsen onveilig

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is gebleken dat 86 procent van de sociale werkplaatsen in Nederland zich niet in voldoende mate aan de veiligheidsregels houden. Dit zou tot onveilige situaties leiden voor de werknemers.

Vooral bij gevaarlijke machines is het toezicht slecht; bij ongeveer de helft van alle bezochte bedrijven was er onvoldoende toezicht op het werken met gevaarlijke machines. In bijna één op de vijf gevallen heeft de Arbeidsinspectie de werkzaamheden stilgelegd. Uit onderzoek is tevens gebleken dat arbeiders in de sociale werkvoorziening een twee maal zo grote kans op een bedrijfsongeval lopen dan de gemiddelde beroepsbevolking.

Zoniet bij Caparis, volgens de directie van de sociale werkgever. Caparis doet er alles aan om voor hun werknemers, veelal met een handicap, een veilige werkplaats te creëren. Caparis is met 2800 mensen in dienst de grootste sociale werkgever van Friesland. ©BON / foto: Jelle Bosma

Provincie:
Tag(s):