zaterdag, 8. oktober 2005 - 16:01

'Spaar Het Klimaat'

Nederland

Minister Dekker van VROM en Directeur-Generaal Energie Lankhorst van EZ zijn positief over de campagne 'Spaar Het Klimaat' voor het toepassen van isolatie in bestaande woningen. Zij beraden zich op overheidsmaatregelen die dit marktinitiatief steunen. De campagne startte zaterdag met de overhandiging van het rapport 'Kosteneffectieve energiebesparing en klimaatbescherming' aan Dekker en Lankhorst, die minister Brinkhorst verving. Het rapport presenteert de resultaten van een onderzoek van Ecofys, in opdracht van de Stichting Spaar Het Klimaat, naar het energiebesparingspotentieel van isolatie.

De campagne Spaar het Klimaat is een initiatief van een aantal bouwtoeleveranciers. De campagne heeft als doel het grote besparingspotentieel van isolatie te benutten door
onderzoek te laten doen, voorlichting te geven, concrete voorstellen te formuleren en door in gesprek te gaan met marktpartijen en andere betrokkenen.

Maar ook de overheid zelf is bereid tot actie. Directeur-Generaal voor Energie Lankhorst: 'EZ helpt graag mee aan het realiseren van energiebesparing. Hiertoe zijn wij aan het
studeren op de mogelijkheid van invoering van energiebesparingscertificaten. Het ministerie van VROM werkt aan een oplossing voor de huursector via het zogenaamde WoningWaarderingStelsel. Minister Dekker: 'De bedoeling daarvan is dat verhuurders extra punten mogen optellen in de woningwaardering als ze energiebesparende maatregelen
treffen. Daardoor mogen ze dus een hogere maximale huur vragen.'

Beide ministeries prijzen het initiatief. Minister Dekker: 'Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe noodzakelijk en waardevol het is dat marktpartijen steeds meer zelf actie ondernemen
om een duurzame samenleving vorm te geven. We zullen dit initiatief zeker volgen en ondersteunen. We gaan samen met u op pad.' ©BON
Provincie:
Tag(s):