zaterdag, 25. juni 2005 - 9:51

Spijbelaars naar halt

Den Haag

Haagse leerlingen die af en toe spijbelen kunnen naar Halt worden doorverwezen door de leerplichtambtenaren. Een proef met deze aanpak – die sinds september 2004 in Den Haag loopt – is zo succesvol verlopen dat deze maatregel nu wordt ingevoerd. De leerplichtambtenaren hebben inmiddels meer dan 150 jongeren naar Halt gestuurd. Daarmee is het verwachte aantal van honderd fors overschreden.

Tot voor kort kwamen leerplichtige leerlingen alleen in aanraking met Halt als ze regelmatig spijbelden. Als leerlingen tussen de 12 en 17 jaar nu twee of meer lesuren missen, kan hun school dit al melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. Zij kunnen de leerlingen vervolgens doorsturen naar Halt Haaglanden. Daar moeten leerlingen een leerstraf van maximaal veertien uur uitvoeren. Het is in Nederland zeer uitzonderlijk om bij ‘beginnend verzuim’ al preventief lik-op-stuk-beleid te voeren. Maar juist ook bij deze groep vroegspijbelaars blijkt uit de proefperiode voor een aanzienlijk deel meervoudige problematiek te bestaan.

Wanneer een leerling zich aan de gemaakte afspraken houdt, geeft Halt Haaglanden een positief signaal aan de afdeling Leerplicht en wordt het proces-verbaal geseponeerd. De jongere krijgt dan geen justitiële aantekening. Houdt de leerling zich niet aan de gemaakt afspraken, dan stuurt de leerplichtambtenaar het proces-verbaal naar de officier van justitie. Die zal dan beslissen of de leerplichtige voor de kantonrechter moet verschijnen.

Het komende jaar wordt de samenwerking tussen Halt, het openbaar ministerie (OM) en de leerplichtambtenaren verder geprofessionaliseerd. De aandacht gaat naar nog betere signalering van achterliggende problematiek bij jongeren. Rapportage en advisering aan Bureau Jeugdzorg en andere ketenpartners worden geoptimaliseerd. Ook andere gemeenten hebben plannen om op een vergelijkbare manier te gaan werken. Eind 2005 wordt bekeken of zij in 2006 starten met de nieuwe werkwijze bij beginnend verzuim.

Jongeren die spijbelen lopen een grotere kans het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben aanzienlijk minder kansen op de arbeidsmarkt. Ook lopen zij een grotere kans af te glijden naar crimineel gedrag. Veel jeugdige delinquenten kennen een voorgeschiedenis van schoolverzuim.
Provincie:
Tag(s):