zondag, 9. januari 2005 - 16:37

Spitsafsluiting Spoorovergang Foekelaan blijft probleem

Soest

De spitsafsluiting van de spoorwegovergang aan de Foekenlaan in Soest blijft de gemoederen bezig houden. De gemeente heeft alle 71 bezwaarschriften tegen de opheffing afgewezen. De bewonersvereniging en andere bezwaarmakers krijgen dus geen gelijk. Zij vinden dat de gemeente de afsluiting niet kan opheffen zonder maatregelen tegen het spitsverkeer te nemen.

De voorzitter van de bezwarencommissie oordeelt anders. De kans dat het spitsverkeer terug keert in de wijk zal meevallen, omdat afwikkeling van het verkeer via de Ossendamweg en Koningsweg verbeterd is. De gemeenteraad vindt dat het belang van de automobilisten ook meetelt. Veel automobilisten uit de omliggende wijken storen zich aan de afsluiting. Een bezwaarmaker heeft aangekondigd in beroep te gaan bij de rechtbank van Utrecht. Zolang die procedure loopt, zal de gemeente de borden laten staan.

Provincie:
Tag(s):