vrijdag, 18. maart 2005 - 17:33

Splitsing energiebedrijven

Arnhem

De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken ingestemd met een wetsvoorstel waarin de splitsing van de energiebedrijven wordt geregeld. Dit wetsvoorstel heeft als doel de onafhankelijkheid van het beheer van elektriciteits- en gasnetten structureel te borgen. Niet langer zal zijn toegestaan dat netbeheerders aan de ene kant, en producenten, leveranciers en handelaren aan de andere kant onderdeel uitmaken van één energiebedrijf.

Ook wordt in het wetsvoorstel geregeld dat het beheer van netten met een spanningsniveau van 110 en 150 kilovolt moet worden overgedragen aan TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet.
Daardoor wordt het beheer van alle elektriciteitsnetten die de ruggengraat van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening vormen, in één hand gebracht. TenneT is hierdoor beter in staat zo nodig in te grijpen in het belang van de leveringszekerheid.

In de toelichting bij het wetsvoorstel benadrukt het kabinet dat het doel van het energiebeleid een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening is tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Splitsing van de regionaal geïntegreerde energiebedrijven leidt tot een onafhankelijk beheer van de distributienetten voor elektriciteit en gas. Daardoor ontstaat een eerlijker concurrentie tussen partijen die over deze netten hun elektriciteit en gas leveren.

De toezichthouder DTe zal als gevolg van de splitsing ook eenvoudiger toezicht kunnen houden op de efficiëntie en de kwaliteit van het netbeheer. Hoewel aanvullende regelgeving hier ook verbetering in zou kunnen aanbrengen, zal dit nooit helemaal leiden tot de gewenste situatie, aldus Brinkhorst. Daarnaast zouden de nalevings- en handhavingslasten verder stijgen. De consument is op termijn het meeste gebaat bij splitsing.
Provincie:
Tag(s):