vrijdag, 1. juli 2005 - 11:53

Splitsing Nederlandse Gasunie

Met ingang van 1 juli 2005 is de Nederlandse Gasunie gesplitst in een transportbedrijf en een handelsonderneming.
<BR>Het transportbedrijf heeft als naam B.V. Nederlandse Gasunie. De handelsonderneming draagt de naam Gasunie Trade &amp; Supply B.V.
<BR>Deze splitsing is het gevolg van het besluit van de aandeelhouders om in het kader van de liberalisering van de energiesector de handels- en transportactiviteiten voort te zetten in afzonderlijke bedrijven. Dit is gerealiseerd doordat de Staat het aandeel in de transporttak van Shell en Esso, de beide private aandeelhouders, heeft overgenomen, waardoor het netwerkbedrijf, inclusief de onafhankelijk netbeheerder Gas Transport Services (GTS) thans 100 % staatseigendom is.

De handelsactiviteiten worden voortgezet door Gasunie Trade & Supply B.V. De aandeelhouders hiervan zijn dezelfde als van de vroegere Gasunie. De Staat der Nederlanden 50% (10% direct, 40% indirect via Energie Beheer Nederland), Shell 25% en ExxonMobil 25%. Ir. H.G. Dijkgraaf is Chief Executive Officer (CEO) van deze onderneming. De heren D.L. Bensdorp en drs. A.F Elzinga zijn benoemd tot respectievelijk Chief Commercial Officer en Chief Financial Officer (CFO).

Het transportbedrijf B.V. Nederlandse Gasunie (dat binnenkort weer een N.V. wordt en als roepnaam Gasunie heeft) krijgt een Raad van Bestuur bestaande uit mr. M.P. Kramer (voorzitter en tevens CEO), drs. ir. H.A.T. Chin-Sue (CFO), ing. E. Dam (verantwoordelijk voor Beheer en Onderhoud) en drs. P.E.G. Trienekens (tevens directeur GTS).

Nederlandse Gasunie blijft gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van Gasunie aan de Concourslaan 17 in Groningen. Gasunie Trade & Supply is gevestigd in kantoor Kranenburg, aan de Rozenburglaan 11, eveneens in Groningen.
Categorie:
Tag(s):