woensdag, 10. augustus 2005 - 10:30

Stadskantoor in stationsgebied

Utrecht

Het stadskantoor voor de gemeente Utrecht kan inderdaad het best in het Stationsgebied worden gebouwd. Dat is de uitkomst van een nader onderzoek dat door een extern bureau werd gedaan op verzoek van de gemeenteraad. In een vergelijkend onderzoek werden de locatie Ravellaan en het Stationsgebied nog eens nader tegen het licht gehouden op financieel, stedenbouwkundig en verkeerstechnisch gebied. Op grond daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om door te gaan met het stadskantoor in het Stationsgebied.

Tijdens de vergadering van 17 maart 2005 besprak de gemeenteraad het Programma van Eisen voor het Stadskantoor en het budgettair neutrale financiële kader. De raad kon zich in beide vinden, maar verzocht het college om nog eens nader te onderzoeken of bouwen op de eigen grond aan de Ravellaan niet voordeliger zou zijn. Het college heeft daarop een extern onderzoeksbureau op het gebied van Ruimte en Mobiliteit gevraagd een nader onderzoek te doen.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat het bouwvolume (circa 70.000 m2) voor het stadskantoor niet past op de locatie Ravellaan en bovendien niet past binnen het ontwerpbestemmingsplan voor Oog in Al. Bovendien zou het bereikbaar maken van een stadskantoor op deze locatie tot aanzienlijke kosten leiden en zou een grote parkeerdruk ontstaan in het omliggende gebied.

Daar staat tegenover dat een stadskantoor in het Stationsgebied leidt tot de mogelijkheid om de locatie Ravellaan per 2010 te ontwikkelen. Dat zou tot een opbrengst van circa € 15 miljoen kunnen leiden.

Nu blijkt dat het Stationsgebied voor het Stadskantoor de beste keus is, gaat het college verder met de voorbereidingen van het Stadskantoor in het Stationsgebied. Nog voor het eind van het jaar hoopt het college aan de gemeenteraad een realisatie-overeenkomst voor te leggen met NS Vastgoed, die het Stadskantoor voor de gemeente zal realiseren.
Provincie:
Tag(s):