vrijdag, 11. november 2005 - 21:03

Stadswachten gaan bekeuren

Eindhoven

Op maandag 7 november zijn vijf stadswachten beëdigd als ‘ buitengewoon opsporing ambtenaar’ (BOA). Ze mogen in Stratum tijdens de proefperiode van SMILE bekeuringen uitschrijven. Deze stadswachten, die een speciale opleiding volgden, mogen kleine overtredingen bekeuren. Het gaat om overtredingen zoals het foutparkeren van auto’s en bromfietsen zonder helm tot het alsmaar buiten laten staan van kliko’s, het niet opruimen van de hondenpoep en het achterlaten van vuil op straat.

Deze uitbreiding van de functie van deze stadswachten wordt ingezet in het kader van het project SMILE. De nieuwe buitengewone opsporing ambtenaren’ dragen het gebruikelijke uniform van de stadswachten en zijn dus niet van collega’s te onderscheiden.

SMILE is een pilot van het stadsdeelteam Stratum die bewoners(organisaties) oproept de openbare ruimte schoon te houden of te verbeteren. Samen met bewoners zet het stadsdeelteam Stratum projecten in de buurt op. SMILE probeert bewoners op een vriendelijk manier te betrekken bij het ‘beheer’ van de openbare ruimte.
Provincie:
Tag(s):