woensdag, 9. november 2005 - 14:06

Start bouw van Molenbeek

Sittard

Molenbeek is de naam voor het nieuwe woongebied dat door de gemeente Sittard-Geleen en Woonmaatschappij ZO Wonen wordt gerealiseerd. In de periode tussen 2005 en 2009 bouwen Woonmaatschappij ZO Wonen en meerdere project-ontwikkelaars nieuwe woningen en appartementen in verschillende prijsklassen.

In Molenbeek komen ongeveer 300 huur- en koopwoningen, die zijn afgestemd op een grote diversiteit aan bewoners: gezinnen, alleenstaanden, senioren en kleine bedrijvigheid aan huis. Daarnaast is er ruimte voor zo’n 20 particuliere bouwkavels.

Er is voor gekozen om het authentieke karakter terug te brengen in Molenbeek. Daarom worden de meeste woningen gebouwd in de voor Sittard karakteristieke jaren-dertig stijl. Ook wordt de nu nog verborgen Geleenbeek in ere hersteld en zal deze opnieuw als levensader door het westelijke deel van Molenbeek lopen.

Het straatbeeld wordt bepaald door veel groen. Daarnaast komt er een geheel nieuw winkelcentrum, waar naast winkels ook wijk- en buurtvoorzieningen worden opgenomen.

Met het oog op een optimale verkeerveiligheid geldt in bijna alle woonstraten van Molenbeek een maximum snelheid van dertig kilometer per uur, op diverse plekken aangevuld met 'langzaamaan'-verkeersbruggen voor voetgangers en fietsers. De Tudderenderweg, de belangrijkste toegangsweg van de buurt, blijft een vijftig-kilometerweg.

De bodemsanering en werkzaamheden voor de wegen zijn reeds in voorbereiding en de komende maanden wordt tevens begonnen met de bouw van de eerste 39 huurappartementen aan de Hemelsley en St. Josephstraat. Ook worden de eerste bouwkavels voor particulieren te koop aangeboden. Op de website van Molenbeek is hierover de nodige informatie te vinden: www.woongebiedmolenbeek.nl.

Geïnteresseerden kunnen voor informatie ook terecht op zaterdag 12 en 19 november a.s. tussen 11.00 en 13.00 uur in de Stadbroekermolen aan de Oude Weg 235.
Provincie:
Tag(s):