maandag, 12. december 2005 - 20:19

Start- en landingsbanen online te zien

Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland publiceert vanaf maandag de nieuw ontwikkelde website www.luchtverkeersleiding.nl het verwachte en actuele gebruik van de start- en landingsbanen van Schiphol. Aan de hand van de verwachte weersituatie en het verwachte verkeersaanbod toont de site de prognoses voor het baangebruik tot maximaal zes uur vooruit. Met deze website realiseert LVNL een wens van omwonenden van Schiphol om meer inzicht te krijgen in te verwachten baangebruik.

De nieuwe website toont bij het actuele baangebruik ook de routes die het luchtverkeer daarbij volgt. Dit in combinatie met de weersituatie van dat moment. Het weer is de eerst bepalende factor voor het gebruik van de banen.

Verder worden actuele omstandigheden aangegeven die het baangebruik mede bepalen en beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan banen en navigatiehulpmiddelen.

Bezoekers kunnen ook het historisch baangebruik opvragen. Zo kan worden nagegaan welke banen op welk moment in gebruik waren in het voorgaande deel van het lopende gebruiksjaar. Dit is mogelijk met een nauwkeurigheid van 15 minuten.

De nieuwe website geeft verder informatie en uitleg over de wettelijke regels voor het gebruik van de banen en het luchtruim rondom Schiphol.

Een dynamische pagina geeft wetenswaardigheden die direct en indirect te maken hebben met de afhandeling van het luchtverkeer en die daarop van invloed kunnen zijn.

Met de ontwikkeling van deze nieuwe website van LVNL wordt verdere invulling gegeven aan een van de pijlers van het verbetervoorstel "Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio" van de luchtvaartsector in het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid. Dit behelst een betere communicatie met de omgeving.
Provincie:
Tag(s):