maandag, 21. maart 2005 - 18:22

Start Gordelcampagne

Dronten

De verkeersveiligheidspartners in Dronten zijn begonnen met een nieuwe campagne om autorijdend Dronten in de beveiligingsmiddelen te krijgen. Het startsein is maandagmorgen gegeven door wethouder G.J. Stegeman, die op PC-basisschool De Zevensprong een poster ophing en twee kinderen op de achterbank in de autogordels zette.

De campagne is in Dronten gestart op initiatief van de plaatselijke afdeling van 3VO. Bij een telling begin 2004, bleek dat binnen de bebouwde kom van Dronten ruim 40% van de automobilisten en passagiers de autogordel of het kinderzitje niet of niet juist gebruikten. Vooral de gordels op de achterbank bleven vaak ongebruikt. Buiten de bebouwde kom lag dat percentage op ongeveer 20%. Doelstelling van de campagne is om in Dronten het gebruik van beveiligingsmiddelen op 95% te krijgen.

De deelnemers aan de campagne, de provincie Flevoland, de gemeente Dronten, 3VO-Dronten en Politie Flevoland, richten zich in eerste instantie op de schoolgaande jeugd. Een groot aantal leerlingen wordt per auto naar school gebracht en verkeerscontroles hebben inmiddels uitgewezen, dat er dan nog heel wat schort aan de naleving van de verkeersregels. Daarom hebben de verkeersveiligheidspartners de medewerking gevraagd van alle Drontense basisscholen om via hen aan alle schoolkinderen folders uit te delen.
Provincie:
Tag(s):