maandag, 1. augustus 2005 - 13:43

Steeds meer kapsalons

Amstelveen

In 2005 zijn er 11,5 duizend kappersvestigingen in ons land, 3,5 duizend meer dan in 1995. Het sterkst groeide het aantal kappersbedrijven zonder personeel: met 150 procent, zo blijkt uit vanmorgen verschenen cijfers het het CBS.

In de periode 1995–2005 is het aantal kappersvestigingen toegenomen met 42 procent. In dezelfde periode nam de bevolking toe met 6 procent. Waren er in 1995 in een hypothetische Nederlandse plaats van tienduizend inwoners nog maar ruim vijf kappers gevestigd, in 2004 is dat aantal gegroeid tot zeven.

Kappers met personeel vestigen zich bijna altijd in een kapsalon. Deze kapsalons zijn veelal gevestigd in speciaal daarvoor ingericht panden buitenshuis. Slechts in weinig gevallen bevinden deze kapsalons zich in het eigen woonhuis. Eenmans-kappersbedrijven hebben vaak hun kapsalon aan huis en vestigen minder vaak in kapsalons buiten het eigen woonhuis.

De meeste kappersondernemingen hebben één vestiging. Slechts 850 van de 11,5 duizend vestigingen maken deel uit van een onderneming met meer vestigingen.

De meeste kappersbedrijven zijn klein. In 92 procent van de kappersbedrijven werken minder dan vijf mensen.

Het aantal eenmans-kappersbedrijven is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. In 1995 waren er 1 910, in 2005 is dat aantal opgelopen tot 4 735, een toename van liefst 150 procent.

Het zuiden van ons land is het rijkst aan kappersvestigingen. In Limburg en Zeeland zijn er bijna negen kappersvestigingen per tienduizend inwoners. In Flevoland is het aantal vestigingen het laagst en de kappersdichtheid het kleinst.
Categorie:
Tag(s):