woensdag, 27. april 2005 - 11:25

Sterke daling verkeersdoden

Amstelveen

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met 19 procent gedaald. In 2004 zijn 881 personen dodelijk verongelukt in het verkeer. Een jaar eerder waren dat er nog 1 088. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is vooral onder mannen en kinderen fors gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Begin jaren zeventig kwamen jaarlijks meer dan 3 duizend mensen om het leven in het verkeer. Daarna daalde het aantal verkeersdoden tot ongeveer 1 100 in 2003. In 2004 kwamen 881 mensen om in het verkeer. Het aantal verkeersdoden is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo laag geweest.

In 2004 zijn 36 kinderen jonger dan 15 jaar dodelijk verongelukt in het verkeer. Dat is een daling van 44 procent in vergelijking met 2003. Toen waren er nog 64 jeugdige verkeersdoden. Onder ouderen heeft zich geen daling voorgedaan. Evenals voorgaande jaren waren ruim 200 verkeersslachtoffers 70 jaar en ouder. De meeste verkeersdoden zijn in 2004 gevallen onder de 20-29-jarigen, namelijk 182.

Het aantal mannelijke verkeersdoden was vorig jaar 630. Dat is 22 procent minder dan in 2003. Het aantal vrouwelijke verkeersdoden nam met 12 procent af en bedroeg 251. Ondanks de sterke daling maken mannen nog steeds ruim 70 procent uit van de dodelijke verkeersslachtoffers.

Bijna de helft van de dodelijke verkeersslachtoffers is bestuurder of passagier van een personenauto. Het aantal verkeersdoden onder de inzittenden van een auto is in 2004 met 76 afgenomen. Ook het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers en voetgangers is vorig jaar fors gedaald; respectievelijk met 40 en 30. Opvallend is ook de sterke daling van verkeersdoden onder de bestuurders en passagiers van bestelauto’s en vrachtwagens.

In 2004 viel 20 procent van alle verkeersdoden in Noord-Brabant. Al jaren kent Noord-Brabant de meeste verkeersdoden. Dat hangt mede samen met het aantal kilometers weg. Van alle provincies heeft Noord-Brabant de meeste kilometers, 16 procent van het totaal. In Flevoland ligt ongeveer 3 procent van de wegen. Hier viel ook maar ruim 2 procent van de slachtoffers.
Categorie:
Tag(s):