donderdag, 19. mei 2005 - 23:11

Stichting World Trade Center Heerlen-Aachen

Parkstad

Donderdag heeft in de raadszaal van het stadhuis van Heerlen de formele oprichtingsvergadering plaatsgevonden van de nieuwe Stichting World Trade Center Heerlen-Aachen en de aan haar gelieerde besloten vennootschap WTC Heerlen – Aachen die verantwoordelijk wordt voor de operationalisering van het WTC op het grensoverschrijdend bedrijvenpark Avantis te Heerlen-Aken.

De in de Stichting participerende partijen: gemeente Heerlen, MKB Limburg, Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg, LIOF, Corio League, LWV, GOB Avantis NV, Kamer van Koophandel Zuid Limburg en de Industrie- und Handelskammer Aachen zijn van mening, dat met deze nieuwe organisatie structuur een belangrijke stap wordt gezet naar een doorontwikkeling van een landsgrensoverschrijdend WTC als optimaal vestigings- en service punt voor het bedrijfsleven in de euregio. Ook de stad Aachen ondersteunt het project en heeft haar naam aan het WTC verbonden.

Onder verantwoordelijkheid van de Stichting zal de BV WTC Heerlen-Aachen tot taak krijgen het WTC dienstenpakket operationeel te maken en de dienst – en service verlening voor het euregionale bedrijfsleven op het gebied van internationale handel te organiseren. Tevens is de BV belast met de exploitatie van het WTC zowel in vastgoed als in dienstverlening. Het WTC Heerlen-Aachen zal vooralsnog huisvesting betrekken in het Centipedes gebouw op Avantis en vandaar uit haar werkzaamheden gaan verrichten. Het managment en de projectuitvoering van het WTC komt in handen van de Kamer van Koophandel Zuid Limburg en de Industrie- und Handelskammer Aachen. Er wordt een WTC office manager aangesteld en de euregionale activiteiten en de internationale handelsvoorlichting van beide Kamers van Koophandel zullen eveneens onder de paraplu van het WTC in het Centipedes gebouw gehuisvest worden.

Het managment van het WTC zal ook een belangrijke taak krijgen bij de voorbereidingen van de vastgoedontwikkeling voor het definitieve WTC gebouw dat op de landsgrens van Nederland en Duitsland zal worden gerealiseerd. Daarmee wordt ook het internationale karakter van een WTC benadrukt en worden de WTC -gebruikers het voordeel van een landsgrens overschrijdende locatie geboden. De toekomstige WTC gebruikers zullen in hun activiteiten de vestigings-plaatsvoordelen van het kunnen functioneren aan beide zijden van de grens optimaal kunnen uitnutten. Daarmee wordt ook concreet invulling gegeven aan de uitwerking van het bedrijvenpark Avantis als “de kansenzone binnen de toptechnologische eurregio�. Ook daarin zal het WTC een voortrekkersrol kunnen gaan vervullen.

Op 19 mei heeft het WTC ook in de personele sfeer een belangrijke stap gezet. Tijdens de vergadering is het voorzitterschap van de Stichting WTC Heerlen-Aachen overgedragen van de licentiehouder (in de persoon van de heer E. Prickartz, wethouder in Heerlen) aan de heer M. Wirtz, eigenaar van het werelwijd operende life science bedrijf Grünenthal, dat zijn hoofvestiging in de Akense regio heeft. De heer Wirtz is als voorzitter van de IHK ook zeer goed ingevoerd in het Akense bedrijfsleven en zal voor het WTC een boegbeeld gaan vormen. Met zijn wereldwijd netwerk en zijn kennis over het internationale zaken doen is de heer Wirtz is bereid zijn schouders te zetten onder het WTC project, dat hij van groot belang vindt voor de verdere economische ontwikkeling van de regio in het algemeen en het Avantis project in het bijzonder. De heer Wirtz zal tevens voorzitter worden van de Raad van Commissarissen van de WTC Heerlen Aachen B.V.

Als WTC licentie houder is de heer Prickartz bijzonder verheugd over de thans genomen belangrijke stappen in de verwezenlijking van het World Trade Center voor Heerlen, Aachen en haar omgeving.

© BON Tekst: Stichting WTC - Foto Luc Hommes
Provincie:
Tag(s):