vrijdag, 23. december 2005 - 18:33

Straffen tot tien jaar in Ficus-zaak

Haarlem

De rechtbank in Haarlem, locatie Schiphol, heeft vonnis gewezen in het zogenaamde Ficus-onderzoek. Het Ficus-onderzoek is een internationaal onderzoek naar de handel in cocaïne tussen Suriname en Nederland en het witwassen van de daarbij verkregen gelden.

De hoofdverdachte, een 40-jarige man uit Berkel en Rodenrijs, heeft een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd gekregen. Tegen hem was een gevangenisstraf van negen jaar geëist

De rechtbank tilde in haar motivering van het vonnis met name zwaar aan het feit dat verdachte eindverantwoordelijk was ten aanzien van de drugstransporten waarbij hij gedurende lange tijd en op alle mogelijke manieren heeft getracht zelf buiten beeld te blijven. Daarbij heeft hij de risico’s afgewenteld op anderen die hij bij zijn handel en wandel betrok.

Een 36-jarige medeverdachte uit Barendrecht is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De overige vier verdachten kregen straffen opgelegd voor deelname aan een criminele organisatie en hun betrokkenheid bij het witwassen en/of de valsheid in geschrift en/of overtreding van financiële wetten (MOT en WID).

De hoofdverdachte is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij twee drugstransporten in 1995 en 2004 vanuit Suriname naar Nederland.

Daarnaast is de hoofdverdachte veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van gelden via een geldtransactiekantoor in Rotterdam. Het kantoor verrichte moneytransfers van Nederland naar een kantoor in Suriname. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van valse en vervalste facturen. Grote geldbedragen zijn naar Suriname verzonden op naam van ‘valse’ dan wel ‘misbruikte’ afzenders. De hoofdverdachte wordt door de rechtbank gezien als de feitelijk leidinggevende van dit kantoor.

De 36-jarige man, die directeur was van het wisselkantoor, is veroordeeld voor deelname aan deze criminele organisatie. Het wisselkantoor, de rechtspersoon, is eveneens veroordeeld voor deze feiten tot een geldboete van 150.000 euro.

Daarnaast heeft de rechtbank de hoofdverdachte veroordeeld voor het vervalsen van jaarrekeningen over de boekjaren 1999 t/m 2004 van zijn auto-importbedrijf Yokohama in Suriname en het valselijk opmaken van facturen.

De 36-jarige man en de rechtspersoon zijn ook veroordeeld voor valsheid in geschrift en overtreding van financiële wetten.

De hoofdverdachte dient zich in 2006 nog te verantwoorden voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die cocaïnetransporten voorbereidde vanuit Suriname naar Nederland. Daarbij zijn onderhandelingen gevoerd over de aan-en verkoop en het transport van cocaïne.

Ook staat dan nog een aantal ander verdachten terecht voor dezelfde feiten

Voorts zal in februari 2006 de broer van de hoofdverdachte terechtstaan ter zake van zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een transport van 300 kilogram cocaïne via Portugal naar Nederland. Voor dit feit en andere drugsfeiten zal nog een dertiental andere verdachten eveneens terechtstaan.

In deze ficuszaak zijn tot nu toe 21 verdachten door de rechtbank te Haarlem veroordeeld.
Provincie:
Tag(s):