woensdag, 23. februari 2005 - 12:55

Stroomstoring tijdens proefboring A2

Maastricht

Woensdag zat een deel van de stad een uur lang zonder stroom. Dit zou het gevolg zijn van de proefboring die plaats vond langs de A2-stadstraverse, aldus Nutsbedrijven. Er zou een middenspanningskabel geraakt zijn.
<BR>Een van de wijken zonder stroom was St.Pieter. Het politiebureau dat gelegen is in deze wijk kon tijdelijk alleen telefonisch bereikt worden via 112. Uit onderzoek bleek dat niet de proefboring de oorzaak was van de storing, maar andere werkzaamheden in de stad.
<BR>

Het doel van de proefboring is om te achterhalen of het ‘sonisch boren’ de geschikte techniek is om een beschrijving te kunnen maken van de Maastrichtse bodem.
Het voordeel van deze techniek is de manier waarop het bodemmonster uit de grond wordt gehaald. De diverse grondlagen mengen zich niet met elkaar en men kan redelijk nauwkeurig een beeld krijgen van de bodemopbouw.

Aan het onderzoek doen naast geologen, ook archeologen mee. Zij kijken of onze voorouders sporen hebben nagelaten in de bovenlaag. Daarnaast onderzoekt een milieukundig laboratorium of er sprake is van milieuverontreiniging.

Verder wordt er gekeken of deze uit Canada komende techniek door maaskeien en harde vuursteenbanken heen kan komen en daarbij ook de grond ongeroerd kan laten. Mocht het inderdaad zo zijn dan zullen er nog ongeveer 5 tot 6 boringen plaatsvinden langs de A2-stadstraverse omdat van dit deel van Maastricht nog geen duidelijke geologisch profiel is.
De proefboring van vandaag beperkt zich tot 25 meter diepte. Mogelijkerwijs gaan de andere boringen tot op 50 meter diep.

Uiteindelijk is de boring ook bestemd voor de aanleg van A-2 tunnel. De bouw start pas in 2007, maar de onderzoeken zijn al gestart.

© BON Tekst/foto: Jean-Pierre Geusens
Provincie:
Tag(s):