zaterdag, 2. juli 2005 - 12:26

Subsidie voor privé scholen

Den Haag

Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel voorstel van staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een aantal privé scholen in aanmerking te laten komen voor overheidssubsidie voor het studiejaar 2007-2008. Er gaan dan beperkte experimenten van start met als doel te bezien of het tot een kwaliteitsimpuls kan leiden. Ook worden er extra HBO-opleidingen 'Small Business en Retailmanagement' gecreert met de susidie. Privé scholen kunnen ook zelf met een voorstel voor experimenten komen.

De experimenten met privé scholen hebben tot doel te bekijken of een open bestel een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook zou de komst van private aanbieders tot meer keuzemogelijkheden voor de student kunnen leiden. In 2010 staat een eerste evaluatie van de experimenten gepland.

Alle privé onderwijsaanbieders kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de experimenten. Wel dienen de opleidingen vooraf op kwaliteit getoetst te worden. De deelnemende private aanbieders zullen dezelfde bekostiging per student ontvangen als reguliere bekostigde hogescholen en universiteiten. Voor de Nederlandse studenten zal het reguliere wettelijke collegegeld gelden en zij komen in aanmerking voor de normale studiefinancieringsregels. Een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de experimenten is dat de private aanbieders een vorm van studenteninspraak in de opleiding organiseren. © BON
Provincie:
Tag(s):