zondag, 13. februari 2005 - 15:25

Superbus i.p.v. Zuiderzeetrein

Volgens Oud-astronaut Wubbo Ockels, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, zal een nieuw te ontwikkelen superbus een goed alternatief zijn voor de dure Zuiderzeelijn, de snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen waarvan het nog maar de vraag is of die er ooit zal komen.

Wubbo heeft de afgelopen dagen zijn ideeën onder de aandacht gebracht van Tweede Kamerleden, nadat hij bij minister Peijs (Verkeer) had aangedrongen op een subsidie van 3 miljoen euro om een 'experimenteel model' te ontwikkelen.

Voordeel van de bus is dat er geen dure infrastructuur, zoals rails en bovenleidingen hoeft worden aangelegd. De bus moet een snelheid gaan halen van 250 kilometer per uur. ©BON
Provincie:
Tag(s):