woensdag, 13. juli 2005 - 13:08

Superstormen in Nederland niet ondenkbaar

Utrecht

Zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij twee stormdepressies samenvloeien tot één depressie, kunnen leiden tot superstormen. Dat blijkt uit een door het KNMI begeleid onderzoek aan extreme winden en stormvloeden waarop onderzoeker Henk van den Brink gepromoveerd is aan de Universiteit Utrecht. Superstormen worden gekenmerkt door ongekende windsnelheden en zeer extreme neerslag. In onze regio zijn ze nog nooit waargenomen.

Klimaatmodellen geven aan dat ze nu in principe zouden kunnen optreden boven de Noord-Atlantische Oceaan. Toch is het KNMI serieus bezig met een onderzoek naar de komst van een mogelijke superstorm. Door het broeikaseffect op de hooggelegen straalstroom kan het gebied waar ze voorkomen richting Europa verschuiven. Ook Nederland zou er dan mee te maken kunnen krijgen. De tekortkomingen van de huidige klimaatmodellen maken evenwel dat de kans op deze verschuiving nog niet goed kan worden bepaald. De resultaten zijn van groot belang voor het beheer van de dijken die het laaggelegen Nederland moeten beschermen tegen overstromingen. ©BON
Provincie:
Tag(s):