vrijdag, 14. januari 2005 - 12:54

Symbolische start bouw ecoduct

Leusden

Vrijdagochtend heeft men symbolisch de start gegeven voor het bouwen van een ecoduct over de A-28. Diverse partijen die betrokken zijn bij de bouw waren aanwezig. Het ecoduct Leusderheide maakt onderdeel uit van het project Hart van de Heuvelrug en is de eerste in een reeks ecoducten. Andere ecoducten staan gepland over de N237 (Amersfoortsestraat) en over het spoor bij Den Dolder. Door de bouw van deze ecoducten wordt een wezenlijke stap gezet in de realisering van een robuuste groene zone die de ontsnippering in dit deel van de Utrechtse Heuvelrug moet terugdringen.

In opdracht van rijkswaterstaat wordt gestart met de bouw van een ecoduct ter hoogte van de Leusderheide. Het ecoduct zal medio 2005 gereed zijn. Met het ecoduct wordt een ecologische verbinding gemaakt over de A28 tussen de Leusderheide en de Oude kamp. Het ecoduct zal worden ingericht met heide en opgaande beplanting, zodat voor verschillende planten- en diersoorten een goede ecologische verbinding ontstaat. De verstorende invloed van het verkeer wordt afgeschermd middels fraai vormgegeven betonnen schermen aan de zijkant van het ecoduct. © BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):