woensdag, 14. december 2005 - 22:13

Taxichauffeurs geslaagd!!

Amsterdam

Met de verplichting van het behalen van het taxichauffeurs-examen, zijn er na 1 januari 2006 in beginsel voldoende gekwalificeerde taxichauffeurs. Het overgrote deel van de taxichauffeurs heeft dan het verplichte examen afgelegd, dat een landelijk uniforme basiskwaliteit voor het taxivervoer garandeert. Chauffeurs die in aanmerking komen voor het beperkte examen krijgen onder voorwaarden iets langer de tijd voor het halen van hun examen. Bij het beperkt examen gaat het om groepsvervoer en zorgvervoer op vaste trajecten, zoals schoolvervoer en gehandicaptenvervoer.

Soms kunnen ondernemers niet tijdig beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Dat kan komen door de soms korte periode tussen gunning van een contract en de start van het vervoer. Maar ook zijn erop het laatste moment nog wel eens wijzigingen van de daadwerkelijke vervoersvraag bij lopende contracten.

Nieuwe chauffeurs die voor het beperkte examen in aanmerking komen, krijgen daarom de mogelijkheid gebruik te maken van een ingroeiregeling. Deze ingroeiregeling is een tijdelijk bewijs waarmee de chauffeur mag rijden. Chauffeurs mogen van deze regeling gebruik maken tot 1 oktober 2006. Het ingroeidocument wordt eenmalig afgegeven en heeft een geldigheidsduur van maximaal 6 weken. In die periode moet dan alsnog het beperkte examen worden afgelegd.

Nieuwe taxichauffeurs die niet voor het beperkte examen in aanmerking komen, moeten dus voor 1 januari 2006 eerst het volledig examen met goed gevolg hebben afgelegd. Pas daarna mogen ze de weg op. De inspectie Verkeer en Waterstaat en de politie voeren vanaf begin januari 2006 gerichte controles uit.
Provincie:
Tag(s):