vrijdag, 24. juni 2005 - 13:17

TBS-kliniek Veldzicht bomvol: spanning stijgt

Balkbrug

Willem Schippers, de tbs-er die twee weken geleden aan de aandacht van zijn begeleider wist te ontsnappen om vervolgens een afschuwelijke moord in Amsterdam te plegen, heeft met zijn ontsnapping de situatie in de tbs-kliniek Veldzicht op scherp gezet. Alle verloven zijn door minister Donner tot nader order ingetrokken en het aantal gedetineerden, normaal 160 maar op dit moment 220, zorgen voor een explosieve sfeer.

De spanning in tbs-kliniek Veldzicht in het landelijke Balkbrug is tot het kookpunt gestegen. Personeel moet maar zien dat ze de daar verpleegd wordende gedetineerden tot rust weten te kalmeren. Want sinds tbs-er Schippers twee weken geleden de benen nam en tijdens zijn onwettige afwezigheid gruwelijk in de fout ging, heeft de verantwoordelijke minister Donner alle verloven van tbs-ers ingetrokken. Donner stelt zich op het standpunt dat een commissie van forensische deskundigen eerst maar eens alle risico’s verbonden aan dit soort verloven in kaart moet gaan brengen.

Juist die maatregel heeft bij de andere tbs-ers kwaad bloed gezet. Ook de roep bij het grote publiek om zwaardere straffen en het afschaffen van bepaalde vrijheden voor gedetineerden maakt de zaak er niet eenvoudiger op. De ondernemingsraad van Veldzicht vindt dat de minister vooral duidelijkheid moet verschaffen. Ook onder het gevangenispersoneel is grote onrust uitgebroken. Het grote aantal gedetineerden in Veldzicht heeft tot gevolg dat verloven slechts mondjesmaat verstrekt worden.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht neemt ook daar de werkdruk toe. Dat gedetineerden kunnen ontsnappen is inherent aan het gevangenisbeleid. Wil je 100 procent veiligheid dan moeten de poorten van gevangenissen en inrichtingen hermetisch gesloten worden. Een dergelijk systeem kent ons land echter niet. Zeker niet in een tbs-kliniek waarbij behandeling van de patiënt centraal staat. Binnen die behandeling worden bepaalde vrijheden verstrekt om deze zorg in de praktijk te kunnen toetsen. Daarbij wordt absoluut niet over een nacht ijs gegaan, zoals soms wordt gesuggereerd. De term tbs blijft altijd een beladen begrip en zal bij escalatie telkens tot een brede maatschappelijke discussie leiden.

© BON/Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):