woensdag, 2. november 2005 - 14:42

Tegels marktfontein worden vervangen

Apeldoorn

De zoektocht naar alternatieve mogelijkheden waardoor de nieuwe tegels bij de fontein op het marktplein niet te hoeven worden vervangen is definitief voorbij. Het college van B&W laat de tegels vervangen

Tot het moment dat ze daadwerkelijk vervangen worden zal het liggende reliëf egaal worden gemaakt door middel van een smeermiddel op cementbasis.

Vanwege de slechte toestand van de betonplaten rond de fontein heeft in de zomerperiode een opknapbeurt plaatsgevonden. De geplaatste basalttegels hebben een dieper reliëf dan oorspronkelijk de bedoeling was en dat bleek voor zowel marktkooplieden die daar in de buurt hun kraam hebben en voor mensen die slecht ter been zijn een beperking.

Ook het bij laten tikken door een steenhouwer bleek niet voldoende oplossing te bieden. De basalttegel wordt om zijn esthetische waarde wel gewaardeerd door veel Apeldoorners en daarom is de tijd genomen om te bekijken of er alternatieve oplossingen te vinden zijn waarbij zowel de bruikbaarheid, de fraaiheid als de duurzaamheid tot hun recht komen.

Eén van de opties die is onderzocht, is een verplaatsing van een gedeelte van de markt. Nu dat niet haalbaar blijkt, kiest het college voor het laten vervangen van de tegels. Het plaatsen daarvan kan pas gebeuren als een nieuwe geschikte tegel is gekozen en de buitentemperatuur hoog genoeg is om het lijmwerk te kunnen doen. Bovendien zullen opnieuw afspraken gemaakt moeten worden met de markt over de uitvoeringsperiode. De uitvoering zal daarom plaats vinden in het voorjaar van 2006.

Het vervangen van de tegels kost ongeveer € 50.000,-, het egaliseren voor de tussenliggende periode komt op ongeveer € 15.000,-
Provincie:
Tag(s):