woensdag, 9. februari 2005 - 14:52

Tekort aan speciale woningen

Ede

In de gemeente Ede wordt rond 2015 een groot tekort aan zogenaamde levensloopbestendige woningen verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente samen met de omringende gemeenten heeft uitgevoerd. Het tekort ontstaat doordat ouderen en gehandicapten langer zo zelfstandig mogelijk willen blijven.

Het grootste tekort zal ontstaan bij woningen waarin mensen in alle levensfases kunnen wonen, de zogenaamde levensloopbestendige woningen. In deze woningen kan de bewoner bijvoorbeeld makkelijk met een rollator of rolstoel bewegen. De woningen zijn gesitueerd in de nabije omgeving van essentiële zaken zoals winkels en banken. Omdat deze woningen lastig te realiseren zijn, verwacht de gemeente hier het grootste tekort. In totaal is de verwachting dat er in 2015 ongeveer 1500 van deze woningen extra nodig zijn.

Ook bij andere woonvoorzieningen is een tekort te verwachten. Van de woningen waarbij alles op één verdieping is gesitueerd en geen drempels kent, de zogenaamde nultredenwoning, staan er in de stad Ede voldoende. In de omliggende dorpen is er echter nu al een gebrek aan dit soort huizen. Ook van de serviceflats, waarbij de bewoner naar wens diverse soorten zorg kan afnemen, wordt een tekort verwacht in 2015. Hetzelfde geldt voor woningen in de buurt van zorginstellingen en de zogenaamde beschermde woonvormen, voor mensen die weliswaar 24 uur per dag zorg nodig hebben maar, wel zelfstandig willen wonen.

In hoeverre de vraag naar dit soorten woningen zal toenemen is afhankelijk van het aantal personen dat gebruik gaat maken van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Neemt de vraag naar deze laatste vorm van wonen toe, dan zal het tekort bij de andere woonvormen afnemen. Er zijn twee scenario's opgesteld, die verder onderzocht zullen worden.

© BON -Bas de Meijer
Provincie:
Tag(s):