donderdag, 3. februari 2005 - 14:29

Terrorismeteam voor IND

Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt een team van dertien man samen om terrorisme te bestrijden. Het team zal zich bezig houden met dossieronderzoek naar verdachte vreemdelingen. De IND had al een team dat onderzoek deed naar vreemdelingen die oorlogsmisdaden of misdrijven tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Zij waren ook betrokken bij de lijst van 150 terrorismeverdachten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Het blijkt dat de groep zich niet beperkt bij tot de 150 verdachten. Daarom stelt de IND het nieuwe team in dat verwacht jaarlijks zo’n 500 onderzoeken te zullen verrichten. De dienst zal daarbij nauw samenwerken met de AIVD en justitie, waarbij onderling informatie zal worden uitgewisseld.

Gevolg hiervan kan zijn dat vreemdelingen het land kunnen worden uitgezet, tot ongewenst vreemdeling worden verklaard of dat hen het Nederlanderschap wordt ontnomen.

© BON / Foto's FBF.NL
Provincie:
Tag(s):