dinsdag, 29. november 2005 - 12:08

Tijdelijke verruiming beleid recreatie-woningen

Den Haag

Minister Dekker (VROM) vindt in een brief die hij heeft gestuurd naar de Tweede Kamer, dat in gemeenten waar níet aantoonbaar helder en consequent is gehandhaafd met het beleid op recreatiewoningen, gepensioneerden voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking in aanmerking moeten kunnen komen.

Aanvragers dienen volgens de minister aan vier voorwaarde te voldoen wanneer men tijdelijk kan overgaan tot een gedoogbeschikking.

Men moet ouder zijn dan 65 jaar of met (vervroegd) pensioen zijn gegaan, de recreatiewoning vóór 31 oktober 2003 al in bezit te hebben gehad, de recreatiewoning als hoofdwoning gebruiken of te gaan gebruiken en de desbetreffende recreatiewoning minimaal vijf jaar in bezit te hebben. Met dit voorstel verruimt de minister haar beleid tijdelijk voor het oplossen van de problematiek rond de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen.

Minister Dekker (VROM) wil de tijdelijke verruiming laten gelden tot 1 november 2008. Tot die datum hebben aanvragers de tijd om aan alle vier de voorwaarden te voldoen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden beschikking. Hiermee wil minister Dekker invulling geven aan een motie van de Tweede Kamer. Ook zou deze tijdelijke verruiming mogelijk een (kleine) bijdrage leveren aan het bestrijden van de krapte op de woningmarkt.
Categorie:
Tag(s):