woensdag, 18. mei 2005 - 16:38

Tips en richtlijnen voor het ‘redden’ van vogels

Waterland

In mei leggen alle vogeltjes een ei. Sommige vogels zijn iets eerder of later. In de maand mei begint het daarom al flink druk te worden in de vogelopvangcentra. Soms gaat het uitbroeden of voeren van kroost niet zo als wij mensen het graag zouden zien. Eitjes worden weggepikt, jonge vogeltjes uit het nest geduwd en soms door een kat gevangen. Ingrijpen lijkt in onze ogen in die gevallen noodzakelijk, maar is niet altijd het beste voor de vogel. Daarom volgen hier een paar tips en richtlijnen voor het ‘redden’ van vogels.

Eitjes die door een ouderdier uit het nest geschoven worden, zijn niet gewenst omdat ze overtallig zijn, te vroeg/te laat of niet bevrucht. Leg ze daarom niet terug in het nest en broed ze niet uit. Deze vogeltjes hebben geen goede start en hebben een zeer kleine kans op overleven. Jonge vogeltjes die uit het nest gewerkt worden, zijn vaak de zwakke dieren, de ouders weten dit van nature en richten zich op de andere jongen. Hier is weer een natuurlijke selectie van kracht en geldt dat ze niet terug moeten worden gezet. De natuur is wreed maar rechtvaardig.
Vogels die het nest verlaten en nog net niet goed genoeg kunnen vliegen, hebben de beste overlevingskans als ze op de grond gelaten worden. Veel ouderdieren voeden ze nog een paar dagen en na 2 of 3 dagen gaan ze de lucht in. Deze dagen is het van groot belang de katten uit de buurt te houden! Dit kan bijvoorbeeld door een krat met gaatjes over het vogeltje te zetten met een zware steen er op. De ouderdieren kunnen zo wel voeren, maar de katten kunnen er niet bij. Het is uiteraard beter om de kat een paar dagen binnen te houden! Heeft poeslief toch een vogeltje te pakken, dan kunt u zich beter even omdraaien en de kat het vogeltje laten doden. Niet leuk voor u, maar beter voor de vogel! De wondjes die de kat aanbrengt, zijn bijna niet te zien, maar door schadelijke bacteriën in het speeksel van de kat zijn de vogels meestal binnen 2 dagen dood.

Mocht u toch een vogel vinden die hulp nodig heeft, zet hem dan in een doosje met een krant onderin (anders verwondt de vogel zijn pootjes aan het karton) en luchtgaatjes op een koele plaats, voer de vogel niet en geef ook geen water. Verkeerd voer leidt vaak tot de dood. Neem de vogel niet in handen, dit zorgt voor veel stress waardoor het dier verder uitgeput raakt. Een uitzondering op deze regel geldt voor jonge watervogels. Eenden, ganzen en zwanen pullen die nog heel klein zijn, moeten onder een warmtelamp. Breng dit soort vogels alstublieft nog dezelfde dag naar het Dierenopvangcentrum Waterland (dit kan van 11 tot 16 uur). Wij zorgen dat er iedere dag iemand naar het vogelasiel rijdt, waar de dieren de juiste behandeling krijgen, zodat ze later weer in de natuur teruggeplaatst kunnen worden.
Buiten onze openingstijden kunt u de dieren bij de Dierenambulance brengen, zet de dieren in een goed afgesloten doos met gaatjes in de daarvoor bestemde kist. Wij halen ze daar dagelijks op en brengen ze naar het vogelasiel. Belt u ons alstublieft niet in het midden van de nacht, op dat soort momenten kunnen we echt niets voor de vogels doen! Bewaar de vogel op een stil, koel plekje tot de volgende dag in een afgesloten doos met gaatjes. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):