dinsdag, 29. maart 2005 - 16:08

Toename kinderporno door sterke toename spam

Amsterdam

In 2004 ontving het Meldpunt Kinderporno op Internet 6.322 meldingen die hebben geleid tot 4.765 aangiftes van kinderporno aan het KLPD én buitenlandse meldpunten. Het totaal aantal meldingen ten opzichte van 2003 is met ruim 5% gestegen en het totaal aantal aangiftes met ruim 20%. Verhoudingsgewijs is er dus bij de meldingen vaker sprake geweest van kinderporno. Dit werd vooral veroorzaakt door de enorme toename van spam met kinderpornografische inhoud.
<BR>

Het aantal meldingen over spam (ongewenste e-mail) met kinderpornografische inhoud is in 2004 ruim verviervoudigd ten opzichte van 2003. Steeds meer Nederlanders ontvangen in hun mailbox spam waarin geadverteerd wordt voor kinderporno. Vaak zijn er al voorbeeldfoto’s van kinderporno bijgesloten en staat in de e-mail een verwijzing naar een website met afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen.

Aangiftes Nederland gedaald
Het Meldpunt deed 107 keer aangifte van verspreiding van kinderporno bij het Team Kinderporno en pedoseksuele misdrijven van het KLPD (vergeleken met 208 aangiftes in 2003). Het aantal aangiftes aan het KLPD is dus ten opzichte van 2003 bijna gehalveerd.

Buitenlandse sites
De meeste meldingen in 2004 hadden betrekking op afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op buitenlandse sites. Deze betroffen met name de Verenigde Staten, Korea en Rusland. De laatste jaren steeg het aantal aangiftes over kinderporno op websites die op servers in Rusland staan. In 2004 is dat aantal zelfs ruim verdubbeld. Rusland beschikt nog steeds niet over een meldpunt om kinderpornografisch materiaal aan te geven.
©BON/Bron : Meldpunt Kinderporno op Internet
Categorie:
Tag(s):