zondag, 27. november 2005 - 10:57

Toename Koolmonoxide-vergiftiging

Amsterdam

Afgelopen zaterdag kreeg de brandweer van Amsterdam opnieuw te maken met een melding van mogelijke koolmonoxidevergiftiging. Een bewoonster aan de Bilderdijkkade klaagde al een aantal dagen over hoofdpijn en misselijkheid. De ramen in de woning waren beslagen.

Deze waterdamp is, evenals de klachten van de bewoonster, een indicatie voor koolmonoxidevergiftiging.

De vrouw is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht voor controle. Het gezin heeft het advies gekregen de installaties niet meer te gebruiken voordat deze zijn nagekeken door een erkend installateur. Toch waarschuwt de brandweer het publiek, nu er een stijging is van het aantal gevallen van vergiftiging oplettend te zijn.

Cijfers: In 2003 telde de brandweer in de hoofdstad negen incidenten van koolmonoxidevergiftiging, waarbij 43 mensen gewond raakten. In 2004 waren dit 30 gewonden en stierven twee mensen. Dit jaar, terwijl de winter nog moet beginnen, heeft de brandweer al twaalf incidenten geteld, waarbij tot nu toe 32 gewonden vielen en twee mensen overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging.


Koolmonoxide is een kleur-, geur- en smaakloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen als gas, hout, olie, benzine en koolwaterstoffen. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.
Oorzaken: Onvolledige verbranding is een gevolg van te weinig zuurstof. Dit is een van de redenen dat koolmonoxidevergiftiging vooral in de wintermaanden voorkomt. Doordat men er graag warmpjes bij wil zitten worden kieren en gaten op alle mogelijke manieren dichtgestopt. Dit, in combinatie met slecht werkende kachels en/of geisers, kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.

Gevaren:Het gevaar van koolmonoxide is dat het ongemerkt toeslaat. Doordat het niet waar te nemen is met de zintuigen werkt het als een sluipmoordenaar. Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof.
Als gevolg hiervan neemt het lichaam steeds minder zuurstof op. Bij extreme blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfunctie. In het ergste geval met hersenbeschadiging en/of overlijden als gevolg.

Symptomen:Vanwege de onopvallendheid van koolmonoxide is waakzaamheid geboden. De eerste symptomen van koolmonoxide zijn te vergelijken met griepverschijnselen; lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
Des te groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn wordt. Ook krijgt men last van verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.

Herkennen:Koolmonoxide kunt u zien aankomen. Mogelijke indicaties hiervoor zijn: De waakvlam van de geiser is oranje en hoger dan normaal. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw. Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.

Voorkomen:Voorkomen is beter dan genezen. Het jaarlijks laten controleren van een geiser is een goede preventieve maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Ook het periodiek controleren van schoorstenen verminderd de kans op koolmonoxide.
Provincie:
Tag(s):