vrijdag, 7. januari 2005 - 8:54

Toename overlast luchtverkeer

Rotterdam

Het vliegverkeer boven het Rijnmond-gebied zorgt voor steeds meer overlast. Vorig jaar werd de milieudienst DCMR ruim 7000 keer gebeld over vliegtuiglawaai. Dat is een toename van 3500 klachten ten opzichte van 2003. In totaal kreeg de milieudienst ruim 11.500 klachten.

In tegenstelling tot de stijging van het aantal klachten, daalde het aantal mensen dat een klacht indiende van 9000 naar 6000. De overlast die veroorzaakt werd door grote industrieën nam eveneens af. Volgens de DCMR komt dat omdat er zich het afgelopen jaar geen grote incidenten hebben voorgedaan in het Rijnmondgebied. Ook was het deze zomer minder warm.
Provincie:
Tag(s):