zaterdag, 16. april 2005 - 11:49

Toename van uitkeringsfraude onder AOW’ers

Uitkeringsfraude onder AOW’ers is in 2004 met 20 procent toegenomen t.o.v. het voorgaande jaar. Dit concludeert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na een onderzoek naar vermoedelijke uitkeringsfraude onder 1600 pensioengerechtigden, meldt het 'Algemeen Dagblad' zaterdag. Ook werden door de instantie die de AOW uitvoert fors meer boetes uitgedeeld. De geconstateerde fraude bedraagt zo’n 3,6 miljoen euro.

De SVB constateerde vooral dat veel AOW’ers samenwonen terwijl ze opgaven alleenstaand te zijn. Wanneer een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd heeft een AOW’er recht op een lagere uitkering (50% van het minimumloon i.p.v. 70%).

Volgens de Ouderenbond ANBO is er veel onduidelijkheid onder de AOW'ers over het voeren van een gezamenlijke huishouding. Zij dringen er bij staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken op aan om duidelijke regelgeving op te stellen, zodat de AOW'er niet hoeft te vrezen een boete te moeten betalen. © BON
Provincie:
Tag(s):