maandag, 23. mei 2005 - 12:11

Topdrukte op laatste dag voor de staking

Uithoorn

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft besloten tot verscherpte acties door huisartsen. Dinsdag zullen huisartsen om 12.00 uur op het plein in Den Haag hun onvrede bekrachtigen met een manifestatie. De huisartsen kunnen zich niet verenigen met het beleid van de minister van VWS, die vorige week de onderhandelingen met de huisartsen heeft afgebroken.

De acties behelzen dat huisartsen van 25 tot en met 27 mei geen reguliere huisartsenzorg verlenen. Veel praktijken zullen gesloten zijn.

Huisartsen blijven echter zorg verlenen aan ernstig zieke patiënten. Ze blijven collectief aan het werk zonder dagzorg te verlenen. In spoedeisende gevallen kunnen patiënten terecht bij 112 en eerste hulpposten van ziekenhuizen. Maandagochtend was het topdrukte bij de Nederlandse huisartspraktijken. Veel patiënten wilde nog net voor de driedaagse staking hun klachten aan hun huisarts voorlegen. Bij de praktijk van huisarts Borstlap in Uithoorn waren er maandagochtend de helft meer bezoekers als normaal. Ook de telefoon bij de assistente stond niet stil.

Huisartsen gaan vanaf woensdag regionaal actie voeren. Daarbij zullen zij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zodat continuïteit van zorg voldoende geborgd is, vanuit medisch, maar ook vanuit juridisch oogpunt. Regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van hun acties. Per regio zullen er dan ook verschillen te zien zijn. Via het antwoordapparaat van de huisarts kunnen patiënten beluisteren op welke wijze de zorgverlening door hun huisarts is georganiseerd en tot wie zij zich kunnen wenden.

De acties vinden plaats in het kader van modernisering van de huisartsenzorg en behoud van een kwalitatief goede huisartsenzorg, met tijd en aandacht voor hun patiënt. Tot op heden hebben de publieksvriendelijke acties niet het beoogde effect gehad. De minister blijft vasthouden aan zijn uitgangspunten die volgens de huisartsen onvoldoende tegemoetkomen aan hun 12 actie-eisen. Huisartsen zijn er nog steeds van overtuigd dat zij strijden voor een goede zaak. De LHV steunt haar leden in deze.

De huisartsen onderstrepen dat zij deze stappen met tegenzin nemen. Een huisarts stelt het belang van zijn patiënt per definitie centraal. Deze verscherpte actie geeft aan dat er voor de huisartsenzorg grote belangen op het spel staan. Belangen die op korte termijn ook het belang van de patiënt zullen schaden, mede tegen het licht van de nieuwe Zorgverzekeringswet die per 2006 zijn intrede zou moeten doen.
Provincie:
Tag(s):