vrijdag, 11. maart 2005 - 12:00

Trajectcontrole in Westerschelde-tunnel

Zeeland

Vanaf augustus 2005 krijgt de Westerscheldetunnel een trajectcontrolesysteem. Hiermee wil de Commissaris van de Koningin, drs. W.T. van Gelder van de provincie, de snelheid binnen de tunnel flink terug dringen. Metingen wijzen de laatste tijd uit dat in de Westerscheldetunnel veel weggebruikers de toegestane snelheid van 100 km/uur fors overtreden. Doel van het trajectcontrolesysteem is dan ook het naar beneden brengen van de hoge snelheden.

Het trajectcontrolesysteem is noodzakelijk omdat er sinds de opening van de Westerscheldetunnel in maart 2003 een tiental ongelukken, waaronder één dodelijk, in en bij de tunnel zijn gebeurd.
Verkeersongevallen in een tunnel hebben een veel grotere impact dan ongevallen op openbare wegen. Niet alleen is de doorstroming van het verkeer bij een ongeluk in een tunnel onmogelijk, ook is hulpverlening moeilijker vanwege de beperkt beschikbare ruimte.

Er zal binnen afzienbare tijd worden begonnen met de aanleg van het nieuwe trajectcontrole systeem. Het nieuwe systeem met camera’s zal komen te hangen aan het begin en het einde van de tunnel. Met de beelden die de camera’s maken, berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt de snelheid hoger dan de maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd. ©BON
Provincie:
Tag(s):