donderdag, 19. mei 2005 - 9:57

Transport-besparing gaat Europees

Amstelveen

De Stichting Natuur en Milieu en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan samen het concept ‘transportbesparing’ binnen de Europese Unie aan de orde stellen en promoten bij overheden en bedrijfsleven. De actie sluit aan bij het voornemen van de Europese Commissie om transportbesparing te stimuleren. In Nederland loopt al sinds 2002 een project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om het bedrijfsleven te informeren over transportbesparende vernieuwingen en de ontwikkeling van zulke vernieuwingen te ondersteunen.
<BR>

Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse overheid, ondernemersorganisaties en de Stichting Natuur en Milieu zijn het erover eens dat het Europese vrachtvervoersysteem alleen overeind kan blijven wanneer de vraag naar goederenvervoer drastisch wordt teruggebracht. Dit kan door producten en productieprocessen aan te passen en door efficiëntere logistiek en distributie. ‘Transportbesparing gaat Europees’ start vandaag, op de Dag van de Transportbesparing, en heeft een looptijd van twee jaar.

Categorie:
Tag(s):