donderdag, 18. augustus 2005 - 12:18

Trapvaardig

Arnhem

Bij 90 % van de fietsongevallen met kinderen is geen andere verkeersdeelnemer betrokken. Met andere woorden: ze doen het helemaal zelf. Toch fietsen kinderen van 10 tot 12 jaar oud vaak alleen naar school. Met het schoolproject Trapvaardig van de ANWB wordt de fietsvaardigheid van kinderen verbeterd. Vanaf vandaag worden basisscholen met een tv-spot gewezen op de mogelijkheid om gratis met Trapvaardig mee te doen.

De spot, die de komende weken te zien is, onderstreept de betrokkenheid van de ANWB bij de veiligheid in het verkeer.

Trapvaardig is zes jaar geleden gestart als onderdeel van een Europees verkeersveiligheidproject, waaraan 29 landen meedoen. Het doel is de fietsvaardigheden van kinderen en daarmee hun veiligheid in het verkeer te verbeteren. De ervaring met Trapvaardig leert, dat in Nederland deze vaardigheden sterk worden overschat. “Nederland is toch een fietsland?�.. Maar bij de jaarlijkse, internationale finale van Trapvaardig komt Nederland nooit verder dan de middenmoot. Inmiddels hebben meer dan 100.000 kinderen aan het programma meegedaan. De fietsvaardigheidstraining bestaat uit praktische oefeningen met de eigen fiets. De oefeningen zijn er vooral op gericht die basisvaardigheden te oefenen. Bekend is dat kinderen juist daarin het minst behendig zijn. Daardoor slingeren veel kinderen en vallen ze vaak als ze plotseling meer dingen tegelijk moet doen.
Provincie:
Tag(s):