woensdag, 19. januari 2005 - 13:37

Twee nieuwe uitkeringen

Harderwijk

Belangrijk nieuws voor iedereen met een laag inkomen: mogelijk heeft u recht op € 60 per jaar (ook voor uw partner) voor de aanvullende verzekering bij het ziekenfonds.

En recht op maximaal € 160 per persoon (€ 240 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar) per kalenderjaar voor het lidmaatschap van bijvoorbeeld een ouderenbond, patiëntenvereniging, sportclub of zangvereniging. Of voor een voorstelling of concert, cursus of zwemabonnement. Of voor zwemles of een schoolreisje. Deze ‘tegemoetkoming in de kosten van sociaal culturele en sportieve activiteiten’ is een regeling van de gemeente Harderwijk voor haar inwoners.

U heeft op dit geld recht als uw inkomen al een jaar of langer niet hoger is dan 120% van een bijstandsuitkering*). En LET OP: het gaat om bedragen per kalenderjaar maar…. als uw aanvraag binnen is op uiterlijk 31 januari kunt u ook nog de tegemoetkoming(en) krijgen over het gehele jaar 2004. U vangt, als u in aanmerking komt, dan dus dubbel.

Aanvraagformulier
Denkt u in aanmerking te komen, vul dan het aanvraagformulier in. U kunt dit downloaden vanaf www.harderwijk.nl onder Werk en inkomen. kunt het formulier ook ophalen bij Sociale Zaken in de Stadswinkel. Lever het ingevulde formulier snel in. Vraagt u aan na 31 januari, dan bent u voor 2004 te laat.

*) U hebt een laag inkomen als u alleen AOW of een Wajonguitkering ontvangt. Ook met een ander laag inkomen kunt u de vergoedingen aanvragen. Uw vakantiegeld en het inkomen van uw partner tellen mee.

Voorbeelden van een laag inkomen:
- alleenstaande van 21 jaar en ouder tot € 967,-
- gehuwd/samenwonend van 21 jaar en ouder tot € 1382,-
- alleenstaande ouder van 21 jaar en ouder tot € 1243,-
- alleenstaande van 65 jaar en ouder tot € 1034,-
- gehuwden/samenwonenden van 65 jaar en ouder tot € 1459,-
Provincie:
Tag(s):