zondag, 30. januari 2005 - 11:04

Uit of in de hoogte?

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil, in samenwerking met architectuurcentrum Bouwhuis, de discussie aangaan over hoogbouw in de stad. Centraal staat de vraag of er wel of geen hoge gebouwen zoals het Kadaster en La Tour moeten komen. Op 1 februari wordt het eerste debat gehouden, op 19 april het slotdebat.

Apeldoorn ziet zich geconfronteerd met een probleem. Er is behoefte aan uitbreiding, maar de fysieke grenzen van de stad komen in zicht. Een oplossing kan hoogbouw bieden. Directe aanleiding voor het debat zijn de bouwplannen aan de Prins Willem Alexanderlaan. De discussie met omwonenden waren mede een reden om het debat over hoogbouw in een breder perspectief te plaatsen.

Aan hoogbouw kleven de nodige bezwaren. Het oogt dikwijls minder fraai, het neemt veel licht weg op straatniveau, tast de privacy aan en levert ook nog windhinder op. Tegelijkertijd ziet de gemeente zich opgezadeld met de wens om tot 2020 15.500 nieuwe woningen, waaronder 6220 appartementen, te bouwen. Zouden alle appartementen gebouwd worden volgens het principe van de huidige woontorens langs het Apeldoorns kanaal, dan zou het betekenen dat 207 woontorens gebouwd moeten worden van 30 appartementen elk. Inclusief parkeergelegenheid is het oppervlak gelijk aan de helft van de binnenstad. En die ruimte heeft de stad niet, door de fysieke grenzen van de omringende snelwegen.

Het debat zal worden gehouden in de vorm van het zogenaamde Lagerhuis-debat. Twee groepen deelnemers uit alle geledingen van de Apeldoornse bevolking zullen het tegen elkaar opnemen aan de hand van een aantal stellingen. Alle inwoners van Apeldoorn worden uitgenodigd om het debat bij te wonen.

© BON
Provincie:
Tag(s):